IG Designers

Предпечат за пето издание на „Приказка за Добротата“

Използвах: Photoshop, InDesign

пето издание на „Приказка за Добротата“ - print-prikazka
пето издание на „Приказка за Добротата“ - print-prikazka-en
пето издание на „Приказка за Добротата“ - print-prikazka-inner