Ново в блога от категория HTML и CSS

CSS position

CSS е много силен инструмент за уеб дизайнера. Той е като четката за художника и като длетото за скулптора. Днес ще се запознаем със свойството position. То е онова магическо свойство, което ни позволява да разместваме елементите в дизайна си, да ги позиционираме и да създаваме взаимоотношения между тях.

Ново в блога от категория HTML и CSS

CSS навигация

Ще създадем една хоризонтална навигация – такава, каквато се използва за създаване на списъкови менюта без да налага употребата на изображения за текста. Подобни менюта са подходящи за сайтове, с динамично зареждащи се менюта – чрез php списък или такива, които се надяваме да получат по-голямо внимание от търсачки като Google и Yahoo!. Списъковите менюта са лесни за създаване и четене, както от разработчиците, така и от паяците.

Ново в блога от категория HTML и CSS

CSS 3 text-shadow

Уеб непрекъснато се развива – неоспорим факт. При толкова много сайтове и толкова много информация, изливаща се в световния поток от информация, състезанието за по-добра позиция в Google започна да означава код, който да може да се чете лесно от търсачките.