Ново в блога от категория HTML и CSS

CSS position

CSS е много силен инструмент за уеб дизайнера. Той е като четката за художника и като длетото за скулптора. Днес ще се запознаем със свойството position. То е онова магическо свойство, което ни позволява да разместваме елементите в дизайна си, да ги позиционираме и да създаваме взаимоотношения между тях.

Ново в блога от категория PHP, MySQL

Как да извлечем .sql файл от myphpadmin

MySQL е много популярна система за управление на бази данни. При работата си с нея обикновено използване инструмента myphpadmin. Да предположим, че имате сайт с база данни, но искате да си запазите копие от базата данни, преди да правите промени. Backup на базата данни може да е услуга, която доставчика на хостинга ви може да предлага, но е добре да знаете и как да го правите ръчно.

Ново в блога от категория cPanel

Използване на Webmail – клиентът за E-mail на Суперхостинг

Всеки потребител на Суперхостинг има достъп до създаване на собствени E-mail клиенти, които са с формат account@yourdomain.com. Това позволява на сериозните фирми да имат сериозни E-mail клиенти и позволява избягване на употребата на услуги като abv.bg за официална кореспонденция.

Ново в блога от категория HTML и CSS

CSS навигация

Ще създадем една хоризонтална навигация – такава, каквато се използва за създаване на списъкови менюта без да налага употребата на изображения за текста. Подобни менюта са подходящи за сайтове, с динамично зареждащи се менюта – чрез php списък или такива, които се надяваме да получат по-голямо внимание от търсачки като Google и Yahoo!. Списъковите менюта са лесни за създаване и четене, както от разработчиците, така и от паяците.

Ново в блога от категория PHP, MySQL

Заявки към MySQL през PHP

Днес ще говорим за теорията на заявките към MySQL през PHP. В този урок ще разглеждаме синтаксиса на заявките за създаване, променяне и унищожаване на бази данни, както и за извличане, записване и изтриване на информация в бази данни чрез функциите на PHP за работа с MySQL. Също така – за бази данни от гледна точка на PHP, без да разглеждаме реалната работа с myphpadmin.

Ново в блога от категория PHP, MySQL

Проектиране на линкова структура с .htaccess и mod_rewrite

Статичните сайтове ни позволяват да даваме различно име на всеки файл, съдържащ конкретно съдържание и по този начин да помагаме на търсачките да извличат информация за съдържанието дори и по името на файла, в който се съхранява.

Ново в блога от категория PHP, MySQL

Как да разделяме съдържанието на страници с PHP и MySQL

Ще създадем страница, която точи информация от база данни и я разбива на страници. Подобен скрипт ще ви е полезен в практиката, защото когато създавате блог, страница, каталог или какъвто и да е документ, който има за цел да създава списъци от съдържанието на базата данни, ще ви се наложи да използвате странициране.

Ново в блога от категория HTML и CSS

CSS 3 text-shadow

Уеб непрекъснато се развива – неоспорим факт. При толкова много сайтове и толкова много информация, изливаща се в световния поток от информация, състезанието за по-добра позиция в Google започна да означава код, който да може да се чете лесно от търсачките.

Ново в блога от категория Photoshop

Космически пейзаж

Ще създадем космически пейзаж, който включва звезден куп, мъглявина, галактически профил и планета (за да съкратя дължината на урока съм вмъкнал готово изображение. Ако не ви харесва резултата, можете да си нарисувате собствена планета, като следвате инструкциите в този урок: Пустинна планета).

Ново в блога от категория Photoshop

Пустинна планета

Някога искали ли сте да направите космическа картина? Нали знаете – звезди, планети и т.н…. В този урок ще се научим как да създаваме ефектна и реалистична планета, която да слагаме в други космически картини, за които ще си говорим по-нататък.